New holland tc5 by acr team

[ENG] Model: Giants
Model edit, adding scripts: Arikson
Testing: SToP Team

Mod contains:
-Engine model to select (TC5.70. TC5.80, TC5.90)
-Model version to select (with rotor fan cover or without rotor fan cover)
-Vehicle shop brand sticker to select (without brand sticker, Raitech sticker, or Rolmax sticker)
-IC Panel (doors, passenger seat, armrest, cabin light, rotor fan cover)
-Cabin clocks, panels, and control lights lighting
-Doors can be open from outside
-Movable joystick
-Turnlights control lights
-Movable pedals
-Foldable chopper
-Passenger script (3 passengers!)
-Combine release smoke after turning on
-Moving header knifes
-2 headers in pack (for cron and crops)
-New realistic colour


-DO NOT EDIT!
-DO NOT CHANGE LINK!
-DO NOT WRITE YOURSELF AS AUTHOR!

[PL] Model: Giants
Edycja modelu, dodanie skryptów: Arikson
Testowanie: SToP Team

Mod posiada:
-Wybór modelu (TC5.70. TC5.80, TC5.90)
-Wybór wersji (z osłoną separatora lub bez)
-Wybór naklejki dilera (Bez naklejki, Raitech, lub Rolmax)
-Panel IC (drzwi, siedzenie pasażera, podłokietnik, światło w kabinie, lub jeśli wybrano wersję z osłoną separatora, to ją również można otworzyć)
-Podświetlenie zegarów, paneli, i wszelkich kontrolek w kabinie
-Drzwi otwierane na podejście
-Ruchomy joystick
-Kontrolki od kierunkowskazów w kabinie
-Ruchome pedały
-Składana sieczkarnia
-Mod pasażera (3 pasażerów!)
-Kombajn puszcza dym po włączeniu młocarni
-Ruchoma kosa na hederze
-2 hedery w paczce (do zboża i kukurydzy)
-Nowy realistyczny kolor

ZAKAZY:
-ZAKAZ EDYCJI!
-ZAKAZ ZMIANY LINKU!
-ZAKAZ WYNOSZENIA NA FORA – SAM TO ZROBIĘ!
-ZAKAZ PODPISYWANIA SIĘ JAKO AUTOR!

Credits:
Model: Giants Edycja modelu, dodanie skryptów: Arikson Testowanie: SToP Team


DOWNLOAD

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *