Bohemia country 2017 v2.0.2.0


[EN] – Ready for seasons mod
– mud repaired
– a new forest
– new PDAs
– Added port points
– Completely remodeled vegetation
– multiple fields changed
– a new meadow
– New map ending
– Less demanding
– modified grate purchase

[CZ] – připraveno pro seasons mod
– opraveno bláto
– nový les
– nové PDA
– přidány portovací body
– kompletně předělaná vegetace
– několik polí změněno
– nová louka
– nové zakončení mapy
– méně náročná
– upraven rošt ve výkupu

Credits:
Bohemia Moders 2017


DOWNLOAD

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *